Ventilators for Tank

Code Title Description Colour ØA ØB C D E F
31515 Ventilator For Tank Elbow 90°, Ø16mm Hose, White 90º elbow White 29mm 16mm 83mm 41mm 40mm 50mm
37331 Ventilator For Tank, Ø16mm Hose, White Straight White 29mm 16mm 83mm 41mm 40mm -